Vakfın Amacı


Sümbül Efendi Vakfı, ömrü ilim ve irşad ile geçmiş olan mübarek zat Sümbül Efendi’nin davası ve adını yaşatmak adına kurulan, dini ve ilmi eğitimlerin yanı sıra zorda kalanlara ve muhtaçlara yardım etmeyi amaçlayan bir vakıftır.

 

Vakıf içerisinde hizmet eden kardeşlerimiz “Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.” ayetinde de buyrulduğu üzere hayırlı bir işe aracılık ederek Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle çalışmaktadır.

 

Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapılması Planlanan Faaliyetler


  • Ehl-i Sünnet İslam ilmini aktarmak adına eğitim çalışmaları yapılması,
  • Yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimize yardımlar yapılması ve sıkıntılarına Allah rızası için destek olunması,
  • İslami sohbetler yapılarak İslami şuurumuzun diri tutulması,

 


Muhammed Serkan GÜL

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Başkanı
Scroll to top
BAĞIŞ SAYFASI