Hakkımızda

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde, yardıma muhtaç insanlara ulaşmayı hedef alan misyonuyla 1982 yılında İstanbul – Kocamustafapaşa’da kurulmuştur. Uzun bir süre faaliyetleri durmuş olan vakfımızın 2018 yılında şu anki başkanı olan Muhammed Serkan GÜL’ün girişimleriyle yeniden faaliyetlerine başlamıştır. Yardıma muhtaç insanlara her yerde umut olmak için yeniden çalışmalarına hız kazandırmıştır.

Bağışçıların desteği ile İslam coğrafyalarında susuzluk çekenlere, yetim ve yoksullara, öğrencilere ve daha nice yardıma muhtaç mağdurlara hayırlarınızı ulaştırmaya devam etmektedir.

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre;

• Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde
• Afet bölgelerinde
• Su krizi yaşayan Ülke ve bölgelerde

Misyonumuz

• Etkin ve hızlı bir şekilde kriz anında en az hasarla bölgelere ulaşmak.
• Sorunlara kalıcı çözümler bulmak için kalıcı projeler oluşturmak.
• Sosyal adaletin sağlanması adına tüm bireylerin eşit ve adil insani yaşam
standartlarına ulaşmasını hedeflemek.
• Türkiye’miz ve Dünya’da yardıma muhtaç insanların hayat şartlarının
uluslararası standartlara ulaşmasının sağlanması,
• Eğitim faaliyetleri kapsamında ilkeli, ahlaklı ve donanımlı bireylerin
yetiştirilmesinin sağlanması.
• Gelecek yüzyılda yaşanan sorunların öngörülmesi ve bu kapsamda çözüm
faaliyetlerinin yürütülmesi.
• İnsanlığın ortak değer ve paydada buluşmasına sağlamak ve bu kapsamda
eğitim faaliyetlerini başlatılması.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol oynayan bir Sümbül Efendi İlim ve
Hizmet Vakfı.

Çalışma İlkelerimiz

• Öncü, şeffaf ve adaletli olmayı hedefler.
• Din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanlara ulaşmak.