Vizyonumuz

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, bugün olduğu gibi istikbalde de dünyanın 7 kıtasından herhangi birinde, herhangi bir zamanda, maddi ya da manevi yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmak; İslam dininin bütünleştirici gücünden güç alarak bağışçıların emanetlerini her türlü kötülükten sakınıp gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak; sürdürülebilir projeler ortaya koyarak mevcut ve muhtemel sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu kapsamda Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfının vizyonu; İslam dininin aydınlattığı yolda alan el ile veren eli buluşturan, İslam’ın güzelliklerini yaygınlaştıran, dünya genelindeki en yaygın hizmet ağına sahip vakıf olmaktır.

Bağışçılarının desteğiyle İslam coğrafyalarında susuzluk çekenlere, yetim ve yoksullara, öğrencilere ve daha nice yardıma muhtaç mazlumlara hayırlarınızı ulaştırmaya devam eden Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, yardımlarında sadece ve sadece Allah rızasını gözeterek hizmet yapmış ve yapmaya da devam edecektir.

Misyonumuz

Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfının misyonunun temelinde iki güçlü kaide bulunur: Hem dinî ve ilmî eğitimler vermek hem de İslam dinine gönül vermiş, bu sayede de dünyanın neresinde olursa olsun muhtaç durumda olanlara el uzatmayı şiarı benimsemiş hayırseverlerin ayni ve maddi bağışlarını yerlerine ulaştırmaktır.

Coğrafya ayrımı gözetmeksizin hayırları uğraştırmak adına gereken faaliyetleri bizzat organize eden Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, hizmet verirken tüm aşamalarda Allah rızasını gözetmeyi de misyonun en önemli parçası olarak benimsemiştir.

Bağışçılarının desteğiyle İslam coğrafyalarında susuzluk çekenlere, yetim ve yoksullara, öğrencilere ve daha nice yardıma muhtaç mazlumlara hayırlarınızı ulaştırmaya devam eden Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, yardımlarında sadece ve sadece Allah rızasını gözeterek hizmet yapmış ve yapmaya da devam edecektir